Eiendomsselskaper og næringslivsbedrifter har store verdier i bygningsmasse, maskiner, inventar, løsøre og varer. Vi forsikrer Næringsbygg, Boligsamenslutninger Bedrift og Industriforsikring.

Et byggeprosjekt er komplisert både med tanke på logistikk og utførelse. Det stilles spesielle krav til forsikring for å tilfredsstille involverte parter og forskrifter.
Som entreprenør for flere prosjekter kan du sikre alle i én tilpasset forsikring hos Storebrand. Ønsker du å sikre ett prosjekt, finnes en egen skreddersydd løsning for dette.

Å benytte bil eller arbeidsmaskin i næring forutsetter rett forsikring og rask hjelp om noe skjer. I tillegg til det obligatoriske trafikkansvaret forutsettes det som oftest kasko dersom bilen leases. Det er viktig for oss å sørge for kortest mulig ståtid, slik at tiden tilbringes der den skal; på veien og ute hos kunden.
Vi hjelper ellers til med å sørge for at bilen har de nødvendige tilleggsdekningene, som for eksempel godsansvar og kranansvar.

Dine ansatte utgjør bedriftens største verdier. Hvor godt har du sikret de som jobber for deg? Mange arbeidsgivere i Norge tilbyr forsikringer til sine ansatte, noe som gir dem og deres familier en økonomisk trygghet hvis noe skulle gå galt.
Formålet med personalforsikringene er at en medarbeider etter en ulykke eller sykdom kan opprettholde den samme levestandarden som han eller hun hadde tidligere. Omfanget av forsikringene varierer imidlertid.
Derfor er det viktig at medarbeiderne dine setter seg inn i hvilke forsikringer som dekkes gjennom jobben, og hva som bør suppleres privat.

Hva skjer med din bedrift hvis en ansatt eller et produkt påfører skade på andre?Ansvarsforsikringen beskytter hvis virksomheten påfører andre skade og blir erstatningsansvarlig. Vi har flere typer ansvarsforsikringer, for ulike bransjer – finn den beste forsikringen for din bedrift.

Mange vareeiere tror at transportørens ansvarsforsikring gir tilstrekkelig dekning dersom varene skulle bli skadet underveis. Ettersom transportøren har rett til å begrense sitt ansvar kan du imidlertid havne i en situasjon der du ikke får dekket dine tap.
En transportforsikring sikrer vareeieren mot et økonomisk tap i forbindelse med forsendelser av varer/gjenstander fra A til B. Den inkluderer også opphold underveis som er naturlige ledd i transporten.

Trenger du mer info om hva de ulike forsikringene inkluderer?
Ta kontakt med oss.