Behandling av personopplysninger i Union Forsikring AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i Union Forsikring AS vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Union forsikring AS ved Per Arne Austad.

Kontaktinformasjonen til Union Forsikring As er:
Adresse: Gråterudveien 1. 3036 Drammen
Telefon: 400 07 750
Organisasjonsnr.: 927172674

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Per Arne Austad på 40007750 eller post@unionforsikring.no.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her

  • Vi ønsker å kontakte deg via telefon eller e-post slik at vi kan gi deg et godt tilbud på dine forsikringer. Avhengig av situasjon er behandlingsgrunnlaget samtykke eller berettiget interesse.
  • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale.
  • Administrasjon for å sikre riktig avregning mellom agenturet og oppdragsgiverne.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider…

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss pr epost: post@unionforsikring.no Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykkene som er avgitt for behandling av personopplysninger hos oss. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post@unionforsikring.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer i personvern erklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Sist endret: 24.08.2022

7. Union Forsikring AS som databehandler

Union forsikring AS er databehandler for Storebrand. Databehandlingen innbefatter innsamling, lagring eller på annen måte behandling av personopplysninger på deres vegne.